EN / NL

Architecture for

timeless temporality

Architecture for

timeless temporality

Architecture for

timeless temporality

02

OUR MISSION

BILT is an energetic company which has united design, sustainability and circularity in an ingeniously simple living space. This has resulted in comfortable, future-oriented and affordable houses for everyone. BILT offers a clear total package including design, planning, building and delivery from start to finish.

ONS DOEL

Vanaf 2010 werken wij met een multidisciplinair team aan de ontwikkeling van een ingenieus-eenvoudig woonconcept waarin design, duurzaamheid en circulair denken verenigd zijn. Dit heeft geresulteerd in comfortabele toekomstgerichte en betaalbare woningen. BILT biedt een overzichtelijk totaalpakket met ontwerp, planning, bouw en oplevering van begin tot eind. 

ONS DOEL

Vanaf 2010 werken wij met een multidisciplinair team aan de ontwikkeling van een ingenieus-eenvoudig woonconcept waarin design, duurzaamheid en circulair denken verenigd zijn. Dit heeft geresulteerd in comfortabele toekomstgerichte en betaalbare woningen. BILT biedt een overzichtelijk totaalpakket met ontwerp, planning, bouw en oplevering van begin tot eind. 

Building_sketch
02

CIRCULARITY

BILT has developed a system to put circularity into practice. We use standard building materials in a precise structure, resulting in very little waste material during the building and adjusting of one of our houses. A BILT house can be built in only six weeks and is adaptable to future needs. All materials and building elements have several lives and are geared toward minimal waste and maximal sustainability. A BILT house generates energy instead of using it. This reduces both the costs and the environmental impact.

 

CIRCULAIR

BILT heeft een systeem ontwikkeld om circulariteit optimaal in praktijk te brengen. Wij werken met standaard bouwelementen en effectieve maatvoering. Door precisie maatwerk is bij de bouw of aanpassing van een BILT huis nauwelijks sprake van restmateriaal. Een woning kan in recordtijd gerealiseerd worden en is desgewenst aanpasbaar aan toekomstige woonwensen. Alle toegepaste materialen en bouwelementen hebben meerdere levens en alle toepassingen binnens- en buitenshuis zijn gericht op minimale verspilling en maximale duurzaamheid. Dat scheelt in kosten en in belasting van ons milieu.

 

CIRCULAIR

BILT heeft een systeem ontwikkeld om circulariteit optimaal in praktijk te brengen. Wij werken met standaard bouwelementen en effectieve maatvoering. Door precisie maatwerk is bij de bouw of aanpassing van een BILT huis nauwelijks sprake van restmateriaal. Een woning kan in recordtijd gerealiseerd worden en is desgewenst aanpasbaar aan toekomstige woonwensen. Alle toegepaste materialen en bouwelementen hebben meerdere levens en alle toepassingen binnens- en buitenshuis zijn gericht op minimale verspilling en maximale duurzaamheid. Dat scheelt in kosten en in belasting van ons milieu.

 

icons
01_img_design
02_img_design
03_img_design

THE BILT hOUSE: uniQUE, tiMELESS AnD flexible

Het BILT huis: uniek, tijdloos en flexibel

INGENSIEUS EENVOUDIG BOUWSYSTEEM

INGENSIEUS EENVOUDIG BOUWSYSTEEM

03

PARTNERSHIPS AND PUBLICATIONS

As the building sector changes its perspectives and needs, BILT continuously engages new possibilities, materials and applications. We are constantly looking for new partnerships and already are working with companies which share a similar vision: forward-looking craftsmanship. This results in honourable prizes and publications.

SAMENWERKINGEN EN PUBLICATIES

Met het oog op de veranderende ideeën en eisen in de bouw oriënteert BILT zich steeds op nieuwe mogelijkheden, materialen en toepassingen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen en werken nu al met bedrijven die aansluiten op onze visie, ideeën en missie: vooruitziend vakmanschap. Dit resulteert in bijzondere publicaties en prijzen.

SAMENWERKINGEN EN PUBLICATIES

Met het oog op de veranderende ideeën en eisen in de bouw oriënteert BILT zich steeds op nieuwe mogelijkheden, materialen en toepassingen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen en werken nu al met bedrijven die aansluiten op onze visie, ideeën en missie: vooruitziend vakmanschap. Dit resulteert in bijzondere publicaties en prijzen.

SAMENWERKINGEN EN PUBLICATIES

Met het oog op de veranderende ideeën en eisen in de bouw oriënteert BILT zich steeds op nieuwe mogelijkheden, materialen en toepassingen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen en werken nu al met bedrijven die aansluiten op onze visie, ideeën en missie: vooruitziend vakmanschap. Dit resulteert in bijzondere publicaties en prijzen.

admin-ajax.php
Img_section03